ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε 

Εμπόριο - Διανομές τροφίμων και ποτών
ΑΝΩ ΣΠΑΡΤΙΑ ΣΕΣΚΛΟ
ΒΟΛΟΣ - 38333
Tηλέφωνα: 2421095363
email: papagsa@otenet.gr
Ισολογισμός έτους 2019: PDF 
Ισολογισμός έτους 2018: PDF 
Ισολογισμός έτους 2017: PDF 
Ισολογισμός έτους 2016: PDF 
Ισολογισμός έτους 2015: PDF 
Ισολογισμός έτους 2014: PDF 
Ισολογισμός έτους 2013:
 PDF 
Ισολογισμός έτους 2012: PDF